Kino Grażyna Strzelin

Wytyczne sanitarne

  • Preferujemy i zachęcamy do zakupu biletów online
  • Przy wejściu do kina istnieje konieczność obowiązkowej dezynfekcji rąk we wskazanym urządzeniu
  • Prosimy o zachowanie dystansu w kolejce do kasy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
  • Kupując bilet w kasie zachęcamy do płatności bezgotówkowych
  • Wejście na salę kinową możliwe jest jedynie w maseczce ochronnej zakrywającej usta i nos (nie dotyczy dzieci do lat 4)
  • W kasie kina jest możliwość zakupu indywidualnych, jednorazowych i maseczek ochronnych
  • Na sali kinowej może przebywać ograniczona liczba osób, na wyznaczonych fotelach mniejsza niż 50% występujących miejsc
  • Prosimy o opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu
  • Fotele po każdym użytkowaniu są dezynfekowane.
  • W całym obiekcie przestrzegamy procedur dezynfekcji, obiekt jest wentylowany i wietrzony