Kino Grażyna Strzelin

Regulamin

Kino „Grażyna” prowadzi swoją działalność w budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury w Strzelinie przy ul. Mickiewicza 2

Bilety na seanse można kupić w kasie kina, a także online na stronie www.kinostrzelin.pl . Kasa kina jest czynna w każdy dzień projekcji kinowych . Kasa rozpoczyna pracę godzinę przed pierwszym seansem i kończy po rozpoczęciu ostatniego seansu.

Zakupienie biletu na seans jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.

ie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu. Nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych online. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem seansu okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym. Nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych online.

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina. Kino "Grażyna" honoruje kartę "Strzelińska Rodzina Trzy Plus". Właścicielom karty przysługuje bilet ulgowy.

Legitymacje uprawniające do zniżek /plus dokument ze zdjęciem, jeśli legitymacja nie zawiera zdjęcia/ sprawdzane są wraz z biletami przy wejściu na salę.

Bilety zbiorowe przysługują grupom liczącym powyżej 15 osób.

Bilet otwarty można nabyc jedynie w kasie kina. Jest on ważny dwa miesiące od momentu zakupu.

Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Kino Grażyna kategorycznie zabrania się:

  • Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
  • Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
  • Spożywania alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i innych używek.
  • Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.

Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.

Zabrania się wnoszenia na salę kinową artykułów spożywczych zakupionych poza siedzibą kina „Grażyna”

Za rzeczy pozostawione na sali kina nie ponosimy odpowiedzialności.

Ostatni seans dnia odbywa się przy minimalnej frekfencji 5 osób.

Cennik biletów i repertuar kina dostępny jest na stronie www.kinostrzelin.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.