Kino Grażyna Strzelin

Klauzula informacyjna

Realizując wytyczne wskazane w Art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO informujemy , że :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kino „Grażyna” z siedzibą w Strzelinie przy ul. Mickiewicza 2.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zawiązku z relacjami biznesowymi, którymi może być zakup biletów online, zawarcie i realizacja umowy, wystawienie faktury, zlecenie zamówienia, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu.
  3. Dane osobowe będą ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Dane Osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów wskazanych w punkcie 2. Maksymalnie 5 lat.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.
  8. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość : - biuro@kinostrzelin.pl