Kino Grażyna Strzelin

Bilety online

Regulamin sprzedaży biletów online


§1 Sprzedaż online

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Kino Grażyna w Strzelinie ul Mickiewicza 2 zwany dalej Kinem .
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym – zwanym dalej Użytkownikiem, a Kinem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:

a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,
b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem),
c) otrzymania przez Użytkownika od Kina potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
3. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.
4. Sprzedaż biletów w systemie online kończy się na 3 godziny przed seansem lub wraz z wyczerpaniem ilości biletów.
5. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu).
6. Ceny biletów oferowanych przez Kino, zawierają podatek VAT. Kino zastrzega sobie, że przy zakupie każdego biletu za pośrednictwem serwisu T-pay doliczana jest prowizja od transakcji online w wysokości 0,5 zł
7. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu T-pay.com. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionego serwisu.
8.Faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez internet i podała dane do faktury.
9. W przypadku płatności przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu
15 minut od momentu złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres e-mail. UWAGA – wiadomość zwrotna może trafić do SPAM-u.
10. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania zakupionych biletów natychmiast po ich otrzymaniu: data, godzina, ilość oraz cenę biletu.
11. Bilety pozostają własnością Kina do czasu odnotowania przez Kino potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
12. Realizacja biletu online:
– bilet zakupiony online należy wydrukować bądź okazać w formie PDF na urządzeniu mobilnym osobie kontrolującej bilety przy wejściu na salę,

– każdy bilet posiada osobisty identyfikator transakcji (numer biletu), który będzie odznaczany przy wejściu na wydarzenie
– osobisty identyfikator transakcji (nr biletu) należy zachować w tajemnicy. Kino nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

§2 Zwrot biletów

1. W przypadku nieodbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Kina, Kino będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich należności.
2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu wraz z wydrukowanym potwierdzeniem przelewu.
3. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.
4. Nie są możliwe zwroty biletów w przypadku rezygnacji Nabywcy.

§3 Postanowienia końcowe

  1. KINO nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety.
    Kino nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
  2. Wszystkie bilety nabyte online lub w kasie nie mogą być w żaden sposób nadużywane (kopiowane, przerabiane czy przesyłane). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na policję.
  3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Kina oraz na stronie internetowej www.kinostrzelin.pl